Děkujeme!

Dle dat, zaznamenaných v Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva městské části Žabovřesky, získalo naše sdružení Pro Žabiny celkem 16424 hlasů, které v důsledku znamenají dva mandáty. Každý ze získaných hlasů je pro nás silným motivem k tomu, abychom se snažili splnit co nejvíce z toho, k čemu jsme se zavázali v našem volebním programu. Byť to nebude jednoduché. S největší pravděpodobností nás totiž čeká opoziční role. A nejen nás. Je vcelku jasné, že i letos zůstane vítěz voleb mimo hru.

Budeme tedy členům „nové“ koalice důsledně připomínat jejich sliby a závazky. Uvidíme, jak se k nim budou znát. Mnohé totiž padly ihned se zveřejněním výsledků, dávno před formálním zahájeném jednání o možné spolupráci. Tedy žádný kompromis, pouhý podvod na voličích. Plánovaný dlouho dopředu.

Všem, kteří nás ve volbách podpořili, za jejich hlasy děkujeme.

Nebyly, nejsou a nebudou na prodej.

Vaši Žabiňáci

Rubriky: Názory a stanoviska | Napsat komentář

Pojďte s námi diskutovat

Pokud Vás po přečtení našeho programu napadají nějaké možnosti, kam bychom měli upřít svou pozornost, přijďte nám to říct. Ať si nás můžete vyzkoušet…

Na setkání s Vámi se naši zástupci těší na těchto místech:

Pondělí 1.10., v čase 10 – 12, 16 – 19 hodin

OC Perla
Billa Stránského

Úterý 2.10. v čase 10 – 12, 16 – 19 hodin

Minská, u Lucerny

Od 19:00 restaurace Za kapličkou, Burianovo nám. 1648/5.

Pojďte s námi na jedno!

Středa 3.10., v čase 10 – 12, 16 – 19 hodin

OC Perla
Rubín u zastávky MHD

Od 19:00 MIKI pub & restaurant, Makovského nám. 2.

 

Čtvrtek 4.10., v čase 10 – 12, 16 – 19 hodin

OC Rubín
Billa Stránského

Rubriky: Akce | Napsat komentář

Předvolební guláš? Ne!

Počasí nám přálo a tak byla účast hojná. Neb při pohybu na čerstvém vzduchu vyhládne, musel Vladimír prokázat, že je jako správný leader schopen rozdělat i udržovat oheň – aby bylo na čem opékat buřtíky. Těmi jsme totiž nahradili „tradiční“ předvolební guláš.
A ještě předtím musel všechny přítomné poučit, že pokud zůstanou, mohou být vyfotografováni a publikováni. Neb mu to ukládá unijní direktiva (GDPR). Neodešel nikdo… :o)

Počasí dětem přálo…

Rubriky: Názory a stanoviska | Napsat komentář

Z mé ulice, ale vlastně skoro všude… může se to stát i Vám (bohužel)

Je to asi 3 roky, co jsem přátelsky požádal radního naší městské části, který je i zároveň členem dopravní komise v Žabovřeskách, o pomoc (případně o radu na koho se obrátit) s parkováním na ulicích Navrátilova a Vrázova.

Domluvil jsem s panem radním schůzku, abych mu ukázal problémová místa s parkováním ve zmíněných lokalitách.

Poprvé to nevyšlo, podruhé také ne, potřetí mi bylo sděleno, že jej parkování a problémy Žabiňáků tam bydlících nezajímají a půjde raději na pivo (ano, přesně takto!). Nejde ani tak o to, že jsem si na tuto schůzku vždy vyhradil cca hodinu času, ale o způsob, kterak bylo s mojí žádostí naloženo.

Po tomto neúspěchu jsem se otřepal a zkusil to znovu, tentokrát přímo se spolustraníkem zmíněného radního, se samotným starostou.

Ten se se mnou do problémové lokality vydal, shlédl situaci a sdělil, že se poptá, co by s tím šlo dělat.

Situace nebyla nijak naléhavá, stále se tam mohlo (s přivřením oka městského strážníka) stát…

Jednoho dne jsme u nás na ulici ale našli za oknem ale “lístečky”, které, jak jsem se později dopátral, musela městká policie rozdat, protože si popeláři stěžovali na zhoršenou obsluhu komunikace = strážníci tedy museli konat.

V té době jsem již byl čerstvě zastupitel a hned jsem se pídil po tom, kde skončila moje prvotní žádost komunikována se starostou, kterou uvádím na začátku tohoto článku.

Pověřený zaměstnanec naší radnice mi sdělil, že tento problém se nikdy neřešil, nikdo nikoho nezaúkoloval, nic se nedělo…

Z uvedeného jsem byl dost rozčarovaný a jsem zklamaný postupem kompetentních osob, které daly v současném složení jasně najevo (nebo alespoň někteří z nich), že je problémy, nás obyčejných Žabiňáků, vůbec nezajímají.

Poznámka: parkování se týkalo vozidel v horní části ulice Navrátilova a v horní části ulice Vrázova. Dle sdělení městské policie je podobných míst v Žabovřeskách výrazně více a je jen otázkou času, kdy naleznete i ten “svůj lístek” za stěračem.

I to je důvodem, proč chci změnu a tu se Vám snažím nabídnout.

Vladimír Paneš
lídr hnutí PRO ŽABINY

Rubriky: Názory a stanoviska | Napsat komentář

Dětské odpoledne v Žabinách

Rubriky: Akce | Napsat komentář

Malé zamyšlení nad „Žabinským“ školstvím

Za poslední léta jsme si zvykli naslouchat, jak naše základní školství zaostává za světovou špičkou. Školy každý rok vyprodukují desítky tisíc žáků, kteří zaostávají v přírodních vědách, v matematice i v češtině. Většina dětí (plníce přání svých rodičů) se chce hlásit na střední školy typu gymnázia či jiné střední školy s maturitou – a učňovské školy tak obtížně plní své třídy, což se promítá i do provozu firem, marně shánějících zaměstnance. Přitom dobrý řemeslník může vydělat velmi slušné peníze. Ostatně o tom slýcháváme z médií dnes a denně.

Proč o tom píši? Domnívám se, že školství v naší městské části je na výborné úrovni, zvláště ZŠ Sirotkova, nicméně, aby se úroveň vzdělání našich dětí stále posouvala, je zapotřebí modernizovat za pomoci evropských fondů, tam kde k tomu ještě nedošlo, učebny fyziky, chemie, jazyků či IT učebny, aby naše děti úspěšně obstály v konkurenci ostatních při přijímačkách na střední školu. Stejně tak je důležité podpořit investice do vybavení dílen, aby naše děti byly alespoň trochu manuálně zručné a naučily se držet v ruce nejen mobil s tabletem.

Domnívám se, že je důležité pokračovat v postupné renovaci jednotlivých školských zařízení od školních kuchyní, sociálních zařízení až po výměnu oken, ale také dostatečně materiálně i finančně podpořit volnočasové aktivity pro děti. To samé se týká i našich mateřinek, kde je zejména zapotřebí investovat do renovace školních zahrad, vybavení a sociálního zařízení.

Určitě by také stálo za úvahu, kdyby naše děti byly více generačně propojeny s našimi seniory pomocí volnočasových aktivit. Například by mohli společně chodit na hodiny tance či společenských her. Dětem by to ukázalo, že život po šedesátce nekončí a našim seniorům by to naopak ukázalo, že ještě nepatří do starého železa. Konečně více zapojit děti do celostátních akcí, jako například Ukliďme Česko.

Mgr. Marek Sklenář, sympatizant hnutí PRO ŽABINY

Rubriky: Názory a stanoviska | Napsat komentář

Žabovřeský zpravodaj – zpravodaj o dění v MČ nebo prezentace vedení radnice?

Rada městské části Brno-Žabovřesky (RMČ B-Ž), na rozdíl od všech předcházejících komunálních voleb, letos neumožnila bezplatnou prezentaci subjektů kandidujících do zastupitelstva městské části, přestože to platná legislativa umožňuje. Na to má jistě RMČ právo a vše by bylo v pořádku, ale…

Vše by bylo v pořádku, pokud by se již několik měsíců v Žabovřeském zpravodaji (dále jen ŽZ) neobjevovaly příspěvky jednotlivých představitelů radniční koalice o všem, co se jim v končícím volebním období povedlo. O jednoznačné účelovosti některých příspěvků svědčí např. skutečnost, že až nyní v tomto předvolebním období žabovřeští občané zjišťují, že např. na radnici je místostarosta, který má na starosti kulturu, a o kterém po celé volební období nebylo vidu ani slechu. Korunu všemu pak, dle mého názoru, nasadil úvodník zářijového čísla ŽZ, podepsaný všemi členy vedení radnice, který hned v prvním odstavci uvádí:

“Je tedy právě teď zcela legitimní, udělat jakousi sumarizující bilanci našeho funkčního období, které se chýlí ke svému konci. Proto jsme se rozhodli, že v rámci zářijového  čísla věnujeme větší prostor prezentaci projektů a aktivit, které se za poslední čtyři roky v městské části Brno-Žabovřesky uskutečnily, nebo které jsou připraveny k realizaci.“…

Předpokládám, že každý soudný čtenář jednak z úvodníku, ale i z jednotlivých příspěvků jednoznačně chápe, že se jedná o předvolební prezentaci jednotlivých představitelů vedení radnice, zvláště pokud všichni bez výjimky v letošních volbách opět kandidují. A to pomíjím skutečnost, že velká část těchto příspěvků pouze opakuje informace, které byly uvedeny již v minulých číslech ŽZ, a tedy nejsou ani aktuální.

A právě zde vidím jednoznačnou kolizi s platnou legislativou, judikaturou i výkladovým stanoviskem MV ČR, které zejména uvádí:

„V rámci volebního zákona lze tedy využít k volební kampani komunikační média kraje, obce či městské části, avšak za podmínky, že si tato média zachovají korektnost a neutralitu a všechny kandidující subjekty budou mít stejné podmínky pro uveřejňování svých příspěvků.“

Co říci závěrem? Žabovřeský zpravodaj tedy, dle mého názoru, neplní pouze svou základní funkci – informovat o aktuálním dění v obci, v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů, ale zejména v posledních měsících se z něj stala platforma pro předvolební prezentaci představitelů radniční koalice, a to v rozporu s platnou legislativou a za veřejné peníze.

Jindřich Zuziak, zastupitel MČ

Rubriky: Názory a stanoviska | Napsat komentář

O peníze jde vždy až v první řadě

V době, kdy stránky zpravodajských portálů pravidelně plní články o nebezpečnosti reklamních ploch u vozovek, by se dalo očekávat, že jejich počet bude klesat. Jenže stačí pohled do ulic či kalendáře a hned je jasno: volby jsou tady!

A tak nejen, že se najednou najde nový obsah jak pro řadu měsíců zahálející plochy, ale vzniká i touha oblažit obyvatele ulic novými panely. Je to prostě doba byznysu nakloněná. Dalo by se však očekávat, že nové reklamní plochy budou umisťovány po zralé úvaze a tam, kde jejich přítomnost nebude rizikem. A také, že za ně majitel řádně zaplatí. Své by o tom mohli vyprávět třeba živnostníci, snažící se na svoji provozovnu upozornit třeba reklamním „áčkem“. Zdaleka ne vždy ho mohou dát tam, kam by chtěli. Bez povolení a úhrady poplatku za související zábor veřejného prostranství by se záhy stali terčem zájmu kontrolních orgánů. Pro ně prostě omezení a pravidla platí a jsou tvrdě vynucována.

Pro někoho však žádné regule neplatí a žádný kontrolní orgán si na něj neposvítí. Mám s tím čerstvou osobní zkušenost. Před pár dny se sloup veřejného osvětlení na Březinově ulici dočkal „ozdoby“ v podobě reklamního panelu, zasahujícího svojí plochou do třetiny profilu přilehlého chodníku nějakých 150 cm nad zemí. Pravda, ten, kdo panel umístil, polepil spodní roh žlutou varovnou páskou, nicméně tím riziko střetu nijak nesnížil. A že panel zásadně omezil výhled řidičům při výjezdu ze sousedních parkovacích stání majitele panelu také zjevně netrápilo.

Usedl jsem proto k počítači a s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím jsem sestavil dva krátké dotazy. Úřadu městské části jsem se ptal, kdo umístění panelu povolil a kdo je vlastník, jen mírně upravený dotaz pak směřoval na vlastníka sloupu – spol. Technické sítě Brno.

Reakce vlastníka přišla fakticky obratem a byla brutálně upřímná. Vedle představení společnosti a potvrzení vlastnictví jsem se dozvěděl, že: „Neméně významným oborem je reklama, kdy stožáry veřejného osvětlení využívají TSB a.s. pro umístění typizovaných reklamních zařízení.

Zaměstnanci odboru instalují naváděcí systémy, imageové reklamy  a typizované reklamní nosiče vhodné pro využití při informačních a reklamních kampaních apod.

Výnosy z reklamní činnosti tvoří nezbytný doplněk potřebný k zabezpečení zdrojů financování rekonstrukce  a obnovy souboru majetku veřejného osvětlení.

Proto si Vás dovolujeme požádat jako občana města Brna o pochopení.“

Tedy shrnuto: na náš sloup si dáme cokoli, co se nám bude hodit, hlavně, když z toho budou peníze. A nikdo nám do toho mluvit nebude.

Ničím neomezený mandát městské firmy následně potvrdila svou odpovědí na můj dotaz tajemnice městské části Ing. Lenka Uvarová, když mimo jiné napsala: „S ohledem na skutečnost, že vlastníkem a provozovatelem reklamního banneru na sloupu veřejného osvětlení je společnost Technické sítě Brno a.s., se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno, a současně se Váš dotaz nevztahuje na působnost Úřadu městské části města Brna, Brno-Žabovřesky, jsme nuceni Vaši žádost o poskytnutí informace v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona odložit. V dané věci se prosím obraťte na výše uvedenou společnost Technické sítě Brno a.s.“

Ano, paní tajemnice má jistě pravdu. Ulice Březinova je součástí základního komunikačního systému města a tudíž by v dané věci měl rozhodovat magistrát. Zároveň je však součástí Žabovřesk a jejich radnici by „zlatokopecké chování“ městské firmy nemělo být lhostejné. Leč je a oficiálně to přiznává. Takže byť v daném případě prokazatelně došlo ke střetu s požadavky řady norem, nikdo se tím zabývat nebude. Městská firma prostě potřebuje vydělat peníze… Ale kdyby totéž zkusil nějaký živnostník, úřad si na něj bezpochyby řádně posvítí.

Paní tajemnici tedy děkuji za přiznání, že v případě, že by se mělo jít „proti magistrátu“ se radnice svých občanů nezastane a raději bude „sjednávat nápravu“ jinde. Je dobré to vědět. Nu a Brněnským komunikacím pak děkuji za to, že v reakci na mou výtku alespoň posunuly panel výš (dokonce tak vysoko, že fakticky ztratil smysl) a budu vyčkávat splnění slibu z jejich vyjádření, že panel „po volbách“ zmizí.

Laskavého čtenáře pak prosím, aby věnoval pozornost tomu, která že politická strana danou plochu obsadí. Za sebe si dovoluji konstatovat, že výskyt předvolební agitace budu brát jako důkaz, že dané straně o reálnou bezpečnost občanů vůbec nejde. Hlavně o sobě dát vědět a získat hlasy…

Vít Cvrček

Rubriky: Názory a stanoviska | Napsat komentář

Bezpečné cesty v Žabovřeskách

Obyvatelkou Žabovřesk, přesněji na ulici Kovařovicova, jsem pouhých osm let, a za tu dobu jsem vypozorovala pár „nešvarů“ v dopravě, které nám znepříjemňují život.

Jsem matka dvou dětí, to první už je školou povinné, po prázdninách jde do třetí třídy,        a stále mám obavu pustit jej samotného… Ptáte se proč?

Cestou z domu do školy (ZŠ Sirotkova) musí přejít šest krát silnici, pouze jednou                po přechodu (ul. Bráfova), a pět krát bez přechodu (př. ul. Fanderlíkova).

Neříkám, že má být „zebra“ na každém kroku, ale člověk má vypozorované trasy, které chodí i děti samy (do školy, do kroužků atd.).

S tím je spojená obezřetnost a upravená rychlost. Jak donutit účastníky provozu (řidiče, cyklisty atd.), aby jezdili v ulicích naší městské části ohleduplně a ctili předpisy??

To je jeden z impulzů, proč jsem se rozhodla angažovat ve věci veřejných za politický subjekt Pro Žabiny.

Sabina Sklenářová

Rubriky: Názory a stanoviska | Napsat komentář

Rezidentní parkování

Již několik týdnů rezonuje celým Brnem jedno velké téma a sice spuštění tzv. rezidentního parkování v městské části Brno-střed, které bude mít jistě dopad na všechny přilehlé městské části, tedy i na Žabovřesky. Musím se přiznat, že doposud jsem nezaznamenal žádnou aktivitu ze strany Radnice směrem k nám občanům (mimo jedné prezentace od Brněnských komunikací), kde by nám objasnila svůj postoj k rezidentnímu parkování, případně nám občanům předložila vlastní plán rezidentního parkování k diskusi. A to nemluvím o tom, že spousta z nás má obavy, že se Žabovřesky od 1. září 2018 stanou odstavným parkovištěm. Nikdo nás neinformoval, jak tuto případnou situaci naši radní hodlají řešit.

V čele naší radnice a koalice (ČSSD, KDU-ČSL, ODS, SZ) stojí ČSSD zastoupená jmenovitě Ing. Pavlem Týralíkem, který má zastupovat zájmy městské části na magistrátu. Na konec se musím dozvědět až z médií, že brněnská ČSSD v rámci předvolební kampaně v srpnu ostře protestuje proti spuštění rezidentního parkování, protože to je dle ČSSD špatně připravená akce po technické stránce, kdy chybí kamerový systém a celé je to nepromyšlené, zvláště zákaz vjezdu do historického centra. Straničtí kolegové z města tedy bijí na poplach – a u nás v Žabovřeskách opět nic. Žádný náznak řešení, žádná diskuse, nikdo nic neví, všichni s obavami čekají, co bude po 1. září. Tak takhle si to nepředstavuji a upřímně heslo „sliby plníme, víme jak dál“ mě skutečně v tomto kontextu nepřesvědčilo!!!

V prvé řadě bych si představoval, že nové vedení Radnice vzešlé z říjnových voleb nechá zpracovat studii dopadu rezidentního parkování na naši městskou část a připraví v co nejkratším čase návrh řešení rezidentního parkování v Žabovřeskách. Oba dva tyto dokumenty bude aktivně komunikovat s občany naší městské části, nikoliv, že zveřejní návrh na úřední desce nebo vyvěsí prezentace, ale proběhne několikatero setkání s občany a odborníky na danou problematiku, kde se zapracují připomínky a teprve po celospolečenském „Žabovřeském“ konsensu se dotčené studie schválí a bude se dál podle nich připravovat rezidentní parkování. A to nehovořím o mnohem širších souvislostech celého problému, které například dopadají na dopravu, jako celek.

Marek Sklenář, sympatizant politického hnutí „Pro Žabiny“

Rubriky: Názory a stanoviska | Napsat komentář