Naši lidé

Mgr. Vladimír Paneš, 47 let, panes@day-spa.cz
lídr nezávislé kandidátky PRO Žabiny s podporou STAN. Člen Kontrolního výboru zastupitelstva.

Od svého narození žiji v Žabovřeskách a jsem tělem i duší Žabiňák.
Jsem absolventem Masarykovy Univerzity – fakulty sociálních studií.
Žiji s rodinou a několika domácími mazlíčky v rodinném domě na Navrátilově ulici.

Mojí ambicí nebyl vstup do politiky, protože jsem doufal, že se vše děje ku prospěchu našich Žabin, pod dohledem konšelů, kteří to myslí podobně, jako já.

Při pohledu na některé jiné brněnské městské části jsem ale v posledních letech zapochyboval, zdali to tak skutečně je, protože leckde vidím, že jsou tyto obce zelenější a čistší, rychleji se rozvíjející, takové “více sousedské”.

PRO Žabiny s podporou STAN na své kandidátce představuje projekt, který je v prvé řadě založen na otevřenosti (nebo jak se dnes moderně užívá na větší transparentnosti, kdy rozhodnutí radnice mají být v souladu s přáním většiny občanů), slušnosti (kde se již nebude kupčit s byty, výsledky výběrových řízení budou ověřitelné…), kde každý z nás Žabiňáků bude mít stejnou výchozí pozici.

Nebudeme slibovat nesplnitelné a nejsme protestní hnutí.

Jsme vaši sousedé, kteří chtějí něco změnit i s vaší pomocí!

Sabina Sklenářová, 32 let

Členka Komise redakční 

Jsem vdaná, mám dvě děti (syna 8let a dceru rok a půl staré).

Po ukončení gymnázia a státnicích z Anglického jazyka jsem pracovala jako asistentka člena Rady Jihomoravského Kraje, poté rok jako ředitelka Nadace a od roku 2016 působím v soukromém sektoru, chvíli jako vedoucí advokátní kanceláře, nyní jsem prokurista
ve společnosti PIONS s.r.o., toho času na mateřské dovolené.

Ve volném čase se věnuji především svým dětem, ale také dobrovolnické činnosti
a charitativním projektům, mohu zmínit organizaci dvou úspěšných ročníků akce „Ukliďme Česko!“ v letech 2014 a 2015 v městské části Brno Žabovřesky, a také jsem pyšná na úspěšnou spolupráci s Vodní záchrannou službou Brno-město.

Ráda bych se věnovala rodinné a sociální politice, její problematice v městské části
Brno-Žabovřesky. Zejména pak bezpečnosti v ulicích naší městské části, aktivitám pro rodiny s dětmi, a aktivitám pro předškolní a školní mládež.

Mgr. Vít Cvrček, 52 let, cvrcek@zabovresky.cz

Místopředseda Komise pro dopravu a bezpečnost, člen Finančního výboru.

Od okamžiku, kdy jsem se před mnoha lety poprvé nadechl v dnes již neexistující porodnici na Veveří, jsem hrdým občanem Žabovřesk. Pravda, pár let jsem strávil prací v Praze, nicméně má domácí adresa se nikdy nezměnila.

Mé zkušenosti se správou věcí veřejných jsou bohaté. Nejprve jsem byl jen pozorovatelem, pak v roli vedoucího vydání Rovnosti občas i komentátorem. Nu a nakonec jsem, již coby mluvčí Městské policie Brno, byl v listopadu 2002 zvolen zastupitelem naší městské části.

Během čtyř let mandátu se stalo mnohé. Možná, že jsem se s někým z Vás setkal v naší obřadní síni, kde jsem z pověření úřadu oddával snoubence i vítal nové občánky. Ale to byla jen „třešnička na dortu“, hlavní povinnosti zastupitele jsou jiné.

V roce 2008 jsem odešel na zkušenou do Prahy. Během šesti let jsem zde mimo jiné zodpovídal za řízení odborů informačních a komunikačních technologií na dvou ministerstvech, působil jsem v Radě vlády pro informační společnost a konkurenceschopnost či v pracovních komisích ICT Unie. Mojí hlavní oblastí působnosti se tak vedle bezpečnosti stalo zavádění eGovernmentu.

Pokračuji v tom i dnes, po přechodu na stranu dodavatelů informačních systémů, na jejichž rozvoji se podílím v roli procesního analytika a aplikačního architekta. Své zkušenost z oblasti bezpečnosti a ICT chci nabídnout naší městské části. Žel, je co dohánět…

Ing. Vladimír Szücs, 37 let

Vystudoval jsem obor Manžerská informatika. V současnosti pracuji jako konzultant v oblasti docházkových a přístupových systémů. Největším mým koníčkem je momentálně rodina, které věnuji veškerý volný čas.

Proč jsem se rozhodl kandidovat? Z různých stran člověk slyší, jak je politika špinavá a plná nečestných lidí. Pokud se však těch, co toto tvrdí, zeptáte, jak z toho ven, tak mlčí. Já si ale myslím, že jedno řešení zde je. A tím řešením je angažovat se. Je vždy jednoduché sedět a „nadávat u piva“. Ovšem pokud neexistuje vůle něco změnit, pak samozřejmě k žádné změně dojít nemůže. Proto jsem se rozhodl kandidovat za hnutí Pro Žabiny. Netroufnu si říct, že zrovna já dokážu realizovat nějakou významnou změnu. Vždyť politika není individuální soutěž a jde spíše o umění hledání kompromisu. Každopádně v případě zvolení získám možnost náhledu do toho, jak opravdu komunální politika vypadá. A já budu moci do „systému“ vnést pohled běžného člověka, doposud nedotčeného politikou. Já totiž nejsem žádný politik z klientskými vazbami. Jsem Váš soused, kterému nejsou Žabovřesky a dění v naší městské části lhostejné. Pokud ani Vám, přijďte 5. a 6. října 2018 k volbám a podpořte nás.

Jindřich Zuziak, 52 let

Člen Komise stavební a územního plánování.

Pocházím z Karviné, ale již 26 let žiji trvale v Brně, z toho 22 let v Žabovřeskách. S manželkou vychováváme syna a dceru, studenty Masarykovy univerzity.

Vystudoval jsem obor geodézie-kartografie na Vojenské akademii v Brně. Ve svém profesním životě jsem působil jak ve státním, soukromém, tak i neziskovém sektoru. Nyní pracuji jako ekonom krajské příspěvkové organizace a současně působím jako konzultant náměstka primátora.

Od roku 2010 jsem opozičním žabovřeským zastupitelem. Jsem členem několika komisí rady jiných městských částí a členem majetkové komise RMB.

Nabyté profesní zkušenosti i poznatky z působení v samosprávě bych rád uplatnil zejména v oblasti hospodaření s majetkem a veřejnými financemi, kde v Žabovřeskách vidím rezervy v účelnosti a hospodárnosti veřejných výdajů.

Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., 42 let

Člen Komise pro školství a sport

Pocházím z Čejkovic v okrese Hodonín a od roku 2000 žiji v Žabovřeskách na ulici Klímově. Jsem ženatý a mám dvě děti, dceru a syna, kteří chodí do základní školy na Náměstí Svornosti a sportují v místních klubech Basket Žabiny Brno a FC Svratka Brno.

Jsem absolventem geografie na Masarykově univerzitě v Brně a v současnosti pracuji ve dvou vědeckých institucích. Ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. se podílím na řešení výzkumných projektů, zabývajících se problematikou vývoje historických struktur krajiny, obnovy krajiny, včetně obnovy vodních ploch a dalších opatření proti suchu. V Centru dopravního výzkumu, v.v.i. se věnuji zejména otázkám vlivu dopravy na životní prostředí, taktéž jsem se podílel na tvorbě studie dopadů zavedení parkovacích zón v Praze.

Od roku 2015 jsem trenérem a vedoucím mládeže ve fotbalovém klubu FC Svratka Brno, který má dva sportovní areály. Na ulici Fanderlíkově v městské části Žabovřesky se odehrávají zápasy a tréninky hráčů minipřípravky, mladší a starší přípravky, mladších a starších žáků. Na hřišti v městské části Komín na ulici Svratecké trénují a hrají dorostenci a týmy dospělých. Fotbalový klub FC Svratka Brno má aktuálně registrováno 250 hráčů ve věku od 5 do 15 let, což ho řadí mezi nevýznamnější mládežnické kluby v Brně.

Při práci pro městskou část Brno- Žabovřesky bych rád zúročil své zkušenosti v oblasti životního prostředí, dopravy, mládežnického sportu a chtěl bych být nápomocen při řešení konkrétních realizací v oblasti parkování, městské zeleně a zázemí pro sportovce.

Ing. Naser Oweis, Ph.D., 51 let

Ač jsem se v Brně nenarodil, prožil jsem zde většinu svého života a vybral jsem si jej za svůj domov. Je tomu téměř 32 let, co jsem se tu usadil. Z toho více než 20 let bydlím v Žabinách, kde v současné době podnikám jako soukromník. Vystudovat jsem v Brně na VUT obor biomedicínské inženýrství a vzhledem k mému zájmu o přírodu jsem v roce 2012 završil mé vzdělávání doktorátem na Mendelově univerzitě v Brně v oboru krajinného inženýrství na téma „Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království“. Toto téma se bohužel stává vysoce aktuálním  v současné době i pro Českou republiku.

V politice jsem působil dvě volební období jako zastupitel MČ Žabovřesky, kde jsem byl předsedou bytové a majetkové komise, místopředsedou finančního výboru a členem komise pro veřejný pořádek. V současné době působím jako místopředseda komise životního prostředí MMB a člen komise zemědělství a venkova na JMK.

Nabyté profesní i životní zkušenosti bych rád použil ve prospěch Žabin, aby nadále byly kvalitním a klidným místem pro život. Nedovolím snížení plochy zeleně, zhoršení kvality ovzduší a nechci zde žádné megalomanské stavby.  

Mojí nejvýraznější vlastností je upřímnost a pravdomluvnost, která však nemusí být vždy všem po chuti.

Mgr. Věra Schwarzová, 65 let

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UJEP v Brně a celá moje profesní kariéra byla spjata s mládeží a sportem. Jsem ráda, že již 30 let bydlím v našich krásných „Žabinách“. Ráda budu podporovat veškeré aktivity spojené se vzděláním, sportem a životním prostředím. Kde vidím priority pro nové vedení Radnice?

    • Podpora projektů technického vzdělávání, finanční, jazykové a počítačové gramotnosti dětí
    • Udržování zelených ploch a chodníků včetně výsadby stromů, keřů a jejich pravidelné údržby
    • Vybudování bezpečných cyklostezek
  • Využití dalších částí „Žabinských luk“ ke sportu a oddychu

Kompletní přehled našich kandidátů najdete na webu Českého statistického úřadu.