Máme nový jednací řád

Mezi hlavní cíle, které jsme si stanovili pro naše první volební období, bylo na čelním místě nastavení jasných pravidel pro jednání zastupitelstva. Jednací řád, kterým se jeho jednání řídila, totiž měl k dokonalosti daleko. A nejen proto, že v podstatě jen replikoval to, co je stanovené v zákoně o obcích (žel častý jev i u dalších normativních textů, přijímaných orgány samosprávy). Neřešil totiž to, co měl primárně upravit: podrobnosti, které zákon jako obecná norma definovat nemůže.

Ke cti radniční koalice budiž uvedeno, že naši výzvu k přípravě nového znění jednacího řádu přijala a zřídila pro jeho přípravu pracovní skupinu, ve které byly zúčastněny všechny strany a hnutí, zastoupené k zastupitelstvu. Jako podklad pro jednání jsem navrhl jednací řád, zpracovaný péčí Občanského sdružení Oživení státu. Vzorový jednací řád považuji za velmi dobrý. Jako celek sice ostatními členy pracovní skupiny akceptován nebyl (plný text najde zde), nicméně to podstatné se podařilo do nového jednacího řádu naší městské části zapracovat. Nově tak jednací řád upravuje jak pravidla jednání a hlasování, tak i řešení případných námitek vůči zápisu a způsob jejich dokumentace. Upravena byla i pravidla pro vystupování veřejnosti na jednáních. Každý, kdo bude počínaje IV. jednáním zastupitelstva chtít vystoupit, bude nejprve povinen určeným zaměstnancům obce prokázat svoji totožnost a další údaje, stanovené zákonem.

Jednací řád rovněž počítá s budoucím využitím elektronického hlasovacího zařízení. Výstupy z něj budou součástí zápisu, takže bude možné si i dodatečně ověřit, jak jednotliví zastupitelé hlasovali. Za tuto myšlenku, jejíž realizaci plně podporujeme, si paní starostka zaslouží pochvalu. Již první jednání totiž ukázala, že mezi zastupiteli je řada alibistů, kteří místo jasného vyjádření stanoviska preferují alibistické zdržení se hlasování.

V neposlední řadě pak jednací řád umožňuje vytvářet kluby zastupitelů a definuje jejich právo na využívání prostor městské části pro svou práci. Minimální počet členů klubu jsou dva zastupitelé. I naše hnutí tak již svůj klub založilo. Jeho předsedou se stal Vladimír Paneš a stejně jako já se již těší na setkání s Vámi. Získané hodiny v prostorách městské části (jak na Horově, tak v Rubínku) totiž chceme primárně využít pro možnost k setkání se všemi, kteří nás ve volbách podpořili či stejně jako my mají zájem na tom, aby se v „Žabinách“ žilo lépe. Byť to tak možná nevypadá, nový jednací řád našeho zastupitelstva by k tomu mohl napomoci. Dáváme Vám jej k dispozici v podobě, předložené na III. Jednání ZMČ dne 21.2.2019. Text byl schválen jednomyslně a další jednání se jím tak již budou řídit.

Ale tím naše aktivity v této oblasti nekončí. Nyní se zaměříme na úpravu jednání komisí rady a výborů zastupitelstva. I zde je co zdokonalit, aby tato grémia nebyla jen formálními orgány. O dalším vývoji Vás samozřejmě budeme průběžně informovat.

Mgr. Vít Cvrček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Zadejte, prosím, znaky z obrázku do textového pole a pak odešlete komentář.

Please type the characters of this captcha image in the input box

Zadejte, prosím, znaky z obrázku do textového pole a pak odešlete komentář.