Žabovřeský zpravodaj – zpravodaj o dění v MČ nebo prezentace vedení radnice?

Rada městské části Brno-Žabovřesky (RMČ B-Ž), na rozdíl od všech předcházejících komunálních voleb, letos neumožnila bezplatnou prezentaci subjektů kandidujících do zastupitelstva městské části, přestože to platná legislativa umožňuje. Na to má jistě RMČ právo a vše by bylo v pořádku, ale…

Vše by bylo v pořádku, pokud by se již několik měsíců v Žabovřeském zpravodaji (dále jen ŽZ) neobjevovaly příspěvky jednotlivých představitelů radniční koalice o všem, co se jim v končícím volebním období povedlo. O jednoznačné účelovosti některých příspěvků svědčí např. skutečnost, že až nyní v tomto předvolebním období žabovřeští občané zjišťují, že např. na radnici je místostarosta, který má na starosti kulturu, a o kterém po celé volební období nebylo vidu ani slechu. Korunu všemu pak, dle mého názoru, nasadil úvodník zářijového čísla ŽZ, podepsaný všemi členy vedení radnice, který hned v prvním odstavci uvádí:

“Je tedy právě teď zcela legitimní, udělat jakousi sumarizující bilanci našeho funkčního období, které se chýlí ke svému konci. Proto jsme se rozhodli, že v rámci zářijového  čísla věnujeme větší prostor prezentaci projektů a aktivit, které se za poslední čtyři roky v městské části Brno-Žabovřesky uskutečnily, nebo které jsou připraveny k realizaci.“…

Předpokládám, že každý soudný čtenář jednak z úvodníku, ale i z jednotlivých příspěvků jednoznačně chápe, že se jedná o předvolební prezentaci jednotlivých představitelů vedení radnice, zvláště pokud všichni bez výjimky v letošních volbách opět kandidují. A to pomíjím skutečnost, že velká část těchto příspěvků pouze opakuje informace, které byly uvedeny již v minulých číslech ŽZ, a tedy nejsou ani aktuální.

A právě zde vidím jednoznačnou kolizi s platnou legislativou, judikaturou i výkladovým stanoviskem MV ČR, které zejména uvádí:

„V rámci volebního zákona lze tedy využít k volební kampani komunikační média kraje, obce či městské části, avšak za podmínky, že si tato média zachovají korektnost a neutralitu a všechny kandidující subjekty budou mít stejné podmínky pro uveřejňování svých příspěvků.“

Co říci závěrem? Žabovřeský zpravodaj tedy, dle mého názoru, neplní pouze svou základní funkci – informovat o aktuálním dění v obci, v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů, ale zejména v posledních měsících se z něj stala platforma pro předvolební prezentaci představitelů radniční koalice, a to v rozporu s platnou legislativou a za veřejné peníze.

Jindřich Zuziak, zastupitel MČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Zadejte, prosím, znaky z obrázku do textového pole a pak odešlete komentář.

Please type the characters of this captcha image in the input box

Zadejte, prosím, znaky z obrázku do textového pole a pak odešlete komentář.