Bezpečnost

S ohledem na platnou legislativu je často slyšet názor, že možnosti pro působení obce v oblasti bezpečnosti jsou omezené. Ano, primární zodpovědnost je zákony svěřena policistům a strážníkům. Obec jim však může výrazně pomoci. A nejen budováním nákladných a mnohdy neúčelných kamerových systémů (pokud s nimi nepracuje dostatečný počet operátorů či nejsou jimi pořízené záznamy automaticky vyhodnocovány speciálními aplikacemi, slouží fakticky jen k zadokumentování případné protiprávní činnosti). Účinná opatření v řadě případů nemusí být podmíněna vysokými investicemi. Obce musí hrát výrazně aktivnější roli a hájit zájmy občanů například v roli koordinátora činnosti různých kontrolních orgánů či podporou projektů a opatření, která mají preventivní charakter. A zde je již škála možností výrazně vyšší. Nejen Žabovřeskám by prospělo, pokud by se úřad věnoval níže uvedeným aktivitám. Ty jsou jen příklady, reálných možností je podstatně více. Chce to jen odvahu a potlačení snahy alibisticky se skrývat za tvrzení, že „k řešení problému nemáme potřebnou pravomoc a kompetence“.

Jaké aktivity by tedy hnutí Pro Žabiny podporovalo?

  1. Revize dopravního značení vozovek se zaměřením na:
  • Soulad s normami pro umístění
  • Čitelnost a přehlednost
  • Jednosměrné vozovky
  • Přechody pro chodce
  • Nesystémová opatření

2. Koordinace činnosti s Policií ČR a Městskou policií Brno

3. Důrazné hájení zájmů obyvatel obce důsledným řešením případů rušení veřejného pořádku

4. Prevence místo řešení následků

5. Vzdělávací akce pro seniory

6. Podpora funkce domovníka v obecních domech

7. Byty pro strážníky a policisty působící v Žabovřeskách