Doprava

Rezidentní parkování

Dle oficiálních statistik Odboru dopravy MMB je v našem městě celkem 138 tisíc legálních parkovacích stání. Dle dat z roku 2013 bylo v Brně evidováno přes 173 tisíc vozidel. Skutečný počet bude pravděpodobně vyšší. Část vozidel sice parkuje mimo veřejné komunikace či mimo Brno, nicméně reálná zkušenost z ulic napovídá, že mnoho „volných“ míst nezbývá. V Brně však neparkují jen jeho obyvatelé. Dle dostupných údajů do Brna dojíždí za prací přes 70 tisíc osob, řada z nich vlastním vozem. Stačí se po ránu zastavit na Hradecké, Vídeňské či Olomoucké a chvíli sledovat provoz. Je zde i 45 tisíc dojíždějících studentů a dále přes 30 tisíc návštěvníků úřadů a konzumentů dalších služeb. Pokud bychom počítali s tím, že každý třetí přijede autem, jde odhadem o dalších 45 tisíc vozidel, odstavených v ulicích města. V součtu se tak dostáváme na poměr 230 tisíc automobilů na 138 tisíc parkovacích míst. Tolik čísla.

Rezidentní parkování znamená regulaci a náklady. Proto je nepopulární. Jde však zároveň o jediný reálný nástroj, jak snížit zátěž individuální dopravy. Alternativa bohužel neexistuje. Parkovací domy nelze vybudovat všude – a mnoha řidičům se prostě za parkování platit nechce. Spuštění prvních zón v centru města tak bude znamenat, že se vozidla „nerezidentů“ přesunou do sousedních městských částí, tedy i do Žabovřesk. Takže jediným výsledkem populistického boje proti zónám budou přecpané ulice a tolik populární „parkovačky“ od městské police. Ale strážníci nejsou příčinou ani řešením problému.

Každý přetlak poptávky nad nabídkou vede ke zvýšení ceny či vyvolává nutnost regulace. Zavedení rezidentního parkování je tedy nezbytnou nutností. Jde však o podmínky, za kterých bude realizováno. A o těch je třeba jednat a najít kompromisní řešení. Stávající vedení radnice však nepřipravilo nic. O problémech totiž raději mlčí, aby je nemuselo řešit. Ale teď – před volbami – prý našlo zázračný recept. Pan starosta slibuje, že: „Nedopustíme, aby se z naší městské části stalo odstavné parkoviště pro Brno-střed.“ Řešení, jak kýženého zázraku docílit, však již jeho volební program neobsahuje. Naopak svou reálnou (ne)činností pan starosta ze Žabin parkoviště pro střed města udělal.

Hromadná doprava

Dostupná a zároveň nákladově efektivní hromadná doprava je dalším z nástrojů, jak snižovat dopravní zátěž za současného udržení kvality života. Je však třeba důkladně zvážit jakékoli změny a jejich dopad na dotčené území. Necitlivé zavádění či rušení spojů může mít značný dopad na chod obce a kvalitu života jejích obyvatel. V této oblasti jsou v naší městské části značné rezervy. Některá minulá „rozhodnutí od stolu“ vyvolala rozhořčení, které necitlivou reakcí radnice eskalovalo až ve zcela zbytečný mezigenerační střet, občanskou neposlušnost a právní spory. To se již nesmí opakovat.

Odpověď občanů

Neschopnost radnice poskytnout svým obyvatelům potřebné informace včas a v dostatečném rozsahu se prokázala naposledy v souvislosti s rekonstrukcí Údolní ulice, která neúměrně zvýšila již tak silný provoz v přilehlé části Žabovřesk.

Rekonstrukce vozovek

Opravy dopravní infrastruktury jsou nezbytné. Jejich tempo a kvalita je však v absolutním nesouladu s cenou. Pozorovat některé „specialisty“ při práci je utrpení: ráno způsobí škody, odpoledne je opravují. V důsledku pak rekonstrukce jedné ulice (aktuálně Královy) trvá neúměrně dlouho. Považujete to za normální? My ne. Budeme se proto zajímat, kolik kontrol (a s jakým výsledkem) zde realizoval stavební úřad.

Dohled a optimalizace

Rozmístit dopravní značky žel nestačí. Údaje z měření rychlosti dokazují, že ne nepodstatná část řidičů je nerespektuje, stejně jako ostatní řešení místní úpravy. Je proto nezbytné, aby se zvýšil dohled obou policejních složek nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Městská část také musí vyhodnocovat jak výsledky kontrol, tak i náměty na úpravu dopravního značení. A nejen od policistů. Občas stačí pozorně poslouchat místní obyvatele. Naším cílem je proto zefektivnění činnosti dopravní komise a její rozšíření o oblast bezpečnosti, stávajícím vedením radnice nepochopitelně zcela pominutou.