Školství

Vzdělání nezajistí jen budovy

Odcházející vedení radnice se samozřejmě nezapomnělo pochválit za objem investic, prostavěných při rekonstrukcích našich tří základních škol a čtyř mateřských školek. Nic proti tomu. Investic již bylo dávno třeba a v novém období bude nutné v nich pokračovat. Ale radní by neměli zapomínat, že k zajištění odpovídající úrovně předškolního a základního vzdělání Žabiňat je třeba mnohem víc, než jen opravit budovy.

Spokojený pedagog = lepší vzdělávání

Byť tato rovnice nemá absolutní platnost, u pedagogů stejně jako u jakékoli profese hraje podstatnou roli vztah k práci a podmínky, za kterých je vykonávána. Vyřešit dlouhodobé podhodnocování významu profese pedagoga obec pochopitelně nemůže sama. Musí však činit vše pro to, aby učitelé měli k práci dobré podmínky. Vedle opravených budov hraje podstatnou roli ohodnocení práce a podmínky, za kterých je vykonávána. Nejde totiž jen o peníze. Podstatný je i společenský status profese a samotných učitelů. Pedagog má žákovi pomoci v cestě za vzděláním. Není zde od toho, aby jej místo rodičů vychovával a toleroval jeho neochotu a nezodpovědnost. Pedagog není nástrojem pro plnění nezřídka nereálných představ rodičů, není ani jejich sluhou. V reálu se však tyto názory objevují. Je proto třeba se dobrých učitelů zastat – a to je povinností zřizovatele. Předpoklady pro to, aby se pedagogové mohli s plným nasazením věnovat své práci, musí být zakotveny v normách (počínaje školním řádem), v systémech hodnocení i v rozpočtech (peníze by měly být i na odbornou literaturu, programové vybavení, školení…). Díky faktu, že v Brně je několik fakult, připravujících budoucí učitele, naše školy nedostatek pedagogů primárně neohrožuje. Ale cílem zřizovatele musí být, aby na jeho školách působili kvalitní učitelé hrdí na svou profesi. K tomu chceme přispět. Třeba i tím, že pedagogové, nastupující či působící v našich školách, budou mít větší šanci získat obecní byt.

Nejen škola

Podstatný je i význam mimoškolního vzdělávání. Veškeré aktivity, které přispívají k rozvoji osobnosti našich dětí, je třeba podporovat. Bez ohledu na to, kdo je nabízí. V rozpočtu musí být alokován dostatek prostředků na podporu vzdělávacích či sportovních aktivit a zároveň musí být nastavena jasná kritéria a pravidla pro přiznání podpůrných dotací jak pro poskytovatele, tak pro ty, kteří nemohou svůj talent rozvíjet z existenčních důvodů.