Kodex Žabiňáka

Základní programové body politického hnutí PRO ŽABINY s podporou STAN

Otevřená radnice

 • starosta musí za lidmi, nikoliv lidé za starostou
 • radnice se má občanům zodpovídat a pomáhat jim řešit běžné problémy
 • online rozklikávací rozpočet městské části a otevřený registr (všech!) smluv
 • přestaňme se dívat na stranickou příslušnost, jsme všichni sousedé

Plná informovanost

 • změníme struktura webu obce, aby byl srozumitelný a přehledný
 • zřídíme účty ke komunikaci na sociálních sítí
 • Žabovřeský zpravodaj již nebude plnit funkci prezentace vybraných zastupitelů, ale především bude informovat o aktuálním důležitém dění v naší městské části

Doprava a parkování

 • nechceme Žabovřesky jako záchytné parkoviště, ale koncepční řešení po projednání s občany
 • chceme vzájemný respekt chodců, cyklistů a motoristů (účelově namalované postavy cyklistů na silnici – „cyklostezky“ – řešením nejsou)
 • po diskusi s občany budeme řešit nové bezpečnostní prvky na našich komunikací (včetně přechodů pro chodce)
 • budeme optimalizovat zastávky MHD (dostupná zastávka pro všechny)

Bezpečné Žabovřesky

 • více strážníků v ulicích (smyslem strážníka je pomáhat občanům, ne jen ukládat pokuty)
 • posílíme kamerový systém tam, kde je to skutečně potřeba
 • definitivní konec hazardu v Žabinách!

Životní prostředí

 • více kontejnerů na tříděný odpad včetně odpadkových košů
 • sjednocení a optimalizace termínů úklidů a sečení (úklidové služby mají fungovat dle potřeb a skutečných klimatických podmínek nejen dle harmonogramu – není potřeba sekat trávu, když neroste)
 • žádné ilegální skládky na Žabovřeských loukách a ve “Wilsoňáku”
 • zapojme školy a zájmové organizace do zvelebení Žabovřesk (pořádáním akcí “Ukliďme Žabiny, informacemi o svozu odpadu, pomoc seniorům s odvozem odpadu …)

Bytová problematika

 • odmítáme bezhlavou privatizaci bytů, pokud nebude konsenzus mezi nájemníky (nechceme projídat společný majetek)
 • podpoříme mladé rodiny 
 • pokud hospodaření s byty není ztrátové, není potřeba zvyšovat nájmy v obecních bytech
 • budeme prosazovat klidné rezidenční bydlení v souladu s promyšlenou urbanistickou koncepcí
 • rozdělování bytů “známým” a čachrování s byty již bylo dost – zavedeme transparentní s spravedlivá pravidla pro přidělování obecních bytů 

Školství, sport a zájmová činnost

 • kvalitní a zdravé stravování našim dětem
 • investice do škol a školek na základě skutečného stavu, potřeb a koncepčního řešení, nikoliv dle politické příslušnosti rodiče
 • více pohybových aktivit dětem
 • zlepšíme komunikaci mezi sportovními spolky a zájmovými sdruženími a radnicí
 • dotace pro všechny spolky v obci, které se reálně zabývají volnočasovými aktivitami pro občany, ne jen pro vyvolené

Pomoc našim seniorům

 • radnice nemá monitorovat aktivity seniorů pouze ve volebním roce
 • rozšíříme a zkvalitníme nabídku sociálních služeb pro seniory
 • propojíme volnočasové aktivity mládeže a seniorů
 • finančně podpoříme kulturní a volnočasové akce pro seniory
 • zřídíme Alzheimer poradnu

Kontaktní místa

 • zřídíme kontaktní místa pro občany s těžkou finanční situací nebo exekucí (Dluhová poradna)
 • zřídíme kontaktní místo pro matky samoživitelky, poradíme začínajícím živnostníkům
 • poznej svého živnostníka (prezentace v Žabovřeském zpravodaji na místo prezentace politiků)
 • zajistíme dotace na kompostéry a nádoby pro dešťovou vodu

Vážení sousedé,

pokud se Vám naše programové body líbí a stejně jako my si myslíte, že by mohly nám všem pomoci zkvalitnit život v NAŠICH ŽABINÁCH, přijďte prosím k volbám a podpořte nás.

Váš

Vladimír Paneš
kandidát na starostu